Day 113

Zwischenstopp in Veliky Novgorod

Veliky Novgorod, Novgorodskaya oblast' • Rusia